HRVATSKA POKRAJINA DRUŽBE ISUSOVE – CROATIAN PROVINCE OF THE SOCIETY OF JESUS

Glasnik Srca Isusova i Marijina za mjesec travanj

Glasnik Srca Isusova i Marijina za mjesec travanj Na naslovnici Glasnika nalazi se ilustracija križa i ruke koju je ilustrirala poznata dizajnerica Ana Petrak Žaja. Nakon uvodnika u kojemu urednik piše o misteriju naše vjere koji će svoj vrhunac doživjeti na...

P. General sa učenicima i profesorima IKG-a

P. General sa učenicima i profesorima IKG-a U ranim jutarnjim satima (u 6:30h) p. General i p. Provincijal, zajedno sa svojim timovima, zaputili su se prema Osijeku. General je potom imao vremena posjetiti i samostansku zajednicu isusovaca u Osijeku, a zatim se...

Nova knjiga p. Dalibora Renića: “Uvid i metoda”

P. Dalibor Renić izdao je knjigu o jednom od najutjecajnijih katoločkih teologa i filozofa engleskog govornog područja, o Bernardu Lonerganu. S obzirom da je tema njegove doktorske dizertacije upravo filozofsko-teološka misao ovog velikana katoličke misli, p. Dalibor...

Nova knjiga p. Vidovića: “Isus je Ja-jesam”

Puni naslov nove knjige P. Vidovića glasi Isus je Ja-jesam: Izabrane biblijske teme. Knjiga ima 476 stranica. Izdavač je Sveučilište u Zadru. Jedan od recenzenata knjige, prof. dr. sc. Stipe Jurič OP, s rimskog dominikanskog sveučilišta (P. S. Universitas a s. Thoma...