Posveta HPDI Bezgrješnom Srcu Marijinu

Na blagdan Žalosne Gospe 15. rujna 1951. provincijal p. Karlo Grimm svečano je posvetio Hrvatsku pokrajinu Družbe Isusove Bezgrješnom Srcu Marijinu. Dogodilo se to u povijesnom kontekstu prvih godina vladavine totalitarnog komunističkog režima u tadašnjoj Jugoslaviji. Bilo je to vrijeme režimskog nasilja, oduzimanja sloboda i progona mnogih osoba. Svega toga nisu ostali pošteđeni ni hrvatski isusovci. Osim toga, bile su sužene mogućnosti apostolskog djelovanja Crkve i Družbe Isusove te je vladala neizvjesnost. U svojem pismu od 28. kolovoza 1951. p. Grimm će iznijeti nutarnje pokrete koji su ga doveli do želje za navedenom posvetom. „Ovo je vrijeme kršćanske obnove u nutarnjosti drage Crkve pod zaštitom žive Djevice Majke, u sjaju njezina Bezgrešnog Srca. Mi nismo samo Družba Isusova, nego i Družba Marijina. Sazrela je misao da se posebno posvetimo našoj Gospi, da pronađemo jedno otajstvo, koje će biti poseban naslov za nas i za našu Provinciju.” Godine 1958. izabrana je i slika koja će kao vanjski znak hrvatske isusovce podsjećati na posvetu. Ispod slike ispisan je poziv: ACCEDAMUS AD MATREM PROVINCIAE – PRISTUPIMO MAJCI PROVINCIJE. U proteklih sedamdeset godina posveta je mnogo puta ponovljena na u zajedničkim i osobnim molitvama, na blagdane Bezgrješnog Srca Marijina, ali i u svakodnevnim molitvama isusovačkih zajednica Hrvatske pokrajine.

Molitva posvete

O presveta Djevice, Majko Isusova i naša majko! Ponizno padamo k Tvojim nogama te svi u jedan glas, što nam dolazi iz dna duše, iskazujemo dužnu čast Tebe štujući, Tebe hvaleći i slaveći sa zborovima svetih Anđela i svih Blaženika, koji Ti u nebu pjevaju. Sa živim osjećajem harne duše i žarke ljubavi zahvaljujemo, koliko samo možemo, na dobročinstvima, koja si nam iskazala. Tebi Družba duguje svoj početak, Tebi napredak i što god je pridonijela slavi Tvojega Sina, što god učinila na spasenje duša, izvela je s Tvojom pomoći. I mi sami, koje je zapala sreća da budemo sinovi te iste Družbe, ispovijedamo: Tvoja nam je darežljiva ljubav poklonila toliko dobro!

Tvoja je, dakle, o presveta Majko, odasvud Tvoja Družba: ona to smatra svojom najvećom radošću i najvećom čašću, te to na ovaj presretni dan svečano ispovijeda. Pred Tvojim, dakle, Sinom, našim Izbaviteljem i Vođom, pred Tvojim presvetim Zaručnikom svetim Josipom, našim Zaštitnikom, pred svetim Ignacijem, našim Ocem, i svim Nebesnicima cijela se Družba postupno i zauvijek prikazuje, posvećuje, daruje Tebi i Tvojemu preslatkom Srcu.

Udostoj se, o preblaga Kraljice neba i zemlje, s nebeskoga svojega prijestolja milostivo svrnuti pogled na svoju Družbu te primiti, o Predobra, ovu mirisnu žrtvu paljenicu. O preslatka Djevice, pomaži svojom jakom desnicom ovu najmanju Družbu u poduzećima, jačaj u naporima, brani od neprijatelja, tješi u nevoljama. Učini, da svi mi, bez vlastitih zasluga njezini sinovi, život svoj provedemo u Tvojem i Tvojega Sina Isusa Srcu, u njima umremo te potom budemo primljeni u nebesku domovinu.
A našoj Provinciji, koju je blaga Providnost postavila na sudbonosno raskršće Istoka i Zapada, u ovo odsutno vrijeme postani i ostani posebnom Zaštitom! Neka Tvoje Bezgrješno Srce blista našim Ocima, Skolasticima i našoj Braći kao znamen pravoga samouzgoja prema uzoru Božanskog Srca Isusova; našim patnicima kao oaza okrjepe i utjehe; apostolima kao vrelo snage u časovima, kad ih snađu teškoće. Zaklinjemo Te, o prečisto Srce naše Majke, da nam pomogneš spasiti ovo pokoljenje, osobito mladež, koja stradava bez Majke.

U znak zahvalnosti, mi Ti se zauvijek i neopozivo predajemo, s nama računaj kao sa sinovima svoje nevine i jake ljubavi. Blagoslovi naša srca i naše poslove, o bezgrješno Srce naše Gospe, i dovedi nas našem Vođi i Kralju. Amen.