MJERE I UPUTE ZA ZAŠTITU DJECE
I RANJIVIH OSOBA

Isusovci su predani zaštiti i dobrobiti djece i ranjivih osoba kroz provedbu normi i standarda Katoličke crkve i civilnog zakonodavstva u zemljama u kojima djeluju. Hrvatska pokrajina Družbe Isusove ravna se prema procedurama opisanima u dokumentima: Hrvatska redovnička konferencija, Mjere i upute za zaštitu djece i ranjivih osoba (2020); Hrvatska biskupska konferencija, Smjernice za postupanje u slučajevima spolnoga zlostavljanja maloljetnika od strane klerika (2013). Za sva pitanja ili prijave u vezi sa zaštitom djece i ranjivih odraslih osoba kontaktirajte Hrvatsku pokrajinu Družbe Isusove, provincijal@isusovci.hr ili +385 (0)1 4923 633.