Svećenici i braća

 

Isusovac brat

Isusovačka braća su članovi Družbe Isusove čiji je poziv služiti Crkvi na način drugačiji od službi sakramenata. Isusovačka braća i svećenici zajedno žive u zajednicama i dijele isti život. Kao i svi isusovci, i isusovački brat polaže zavjete siromaštva, čistoće i poslušnosti.

Nakon novicijata isusovački brat najčešće prolazi kraću teološku formaciju. Ukoliko postoji za to potreba, omogućeno mu je da zadobije profesionalne vještine za širok spektar službi u pastoralu. Braća mogu proći formaciju za nastavnike, socijalne radnike, pastoralne suradnike, psihologe, medicinsku braću, davatelje duhovnih vježbi… Izbor službe se čini prema današnjim potrebama Družbe Isusove i Crkve.

Isusovac svećenik

Većina isusovaca su svećenici i spremni su služiti Crkvi na sve načine na koje svaki svećenik to čini – pomažući ljudima u pastoralu i slaveći s njima sakramente. Dok neki svećenici rade u župama, drugi su uključeni u animaciju duhovnih vježbi, predavanja, poučavanje ili pisanje, ili pak služe kao kapelani različitih grupa kao što je vojska, mladi, bolesnici itd.

Isusovački svećenik je službenik Božji koji ulazi u dijalog sa svijetom gdjegod ga Crkva treba. On također može biti odvjednik, akademik, profesor, psiholog, ekonomist, znanstvenik, voditelj duhovnih vježbi… Njegovo poslanje je, svugdje i uvijek, promicanje vjere u Isusa Krista i pravde koju ta vjera zahtjeva.