HRVATSKA POKRAJINA DRUŽBE ISUSOVE – CROATIAN PROVINCE OF THE SOCIETY OF JESUS

Isusovac Hrvoje Juko zaređen je za svećenika u Mariji Bistrici, 20. lipnja 2020., a u nedjelju 12. srpnja proslavio je mladu misu u rodnoj župi sv. Nikole Tavelića u Županji (Županja II). Na svečanosti su sudjelovali brojni vjernici mjesne župe i grada, suradnici i prijatelji iz Zagreba i Osijeka, kao i brojna isusovačka subraća, predvođeni Provincijalom Hrvatske pokrajine Družbe Isusove. Obred je započeo procesijom od mladomisnikove rodne kuće, gdje su mu roditelji dali svoj blagoslov.

Propovijedao je p. Bojan Bijelić S.J., a na koncu mise sve je pozdravio župnik vlč. Marko Peulić.

Hrvoje Juko je rođen 1990. godine u Slavonskom Brodu, a kršten je i odrastao u župi sv. Nikole Tavelića u Županji. Osnovnu školu i opću gimnaziju završio je u Županji. Već kao srednjoškolac objavio je knjige poezije “Duhovi apsurda” i “Planine vjere”. Bio je aktivan i u amaterskoj kazališnoj skupini. U Družbu Isusovu stupio je 2009. godine u Splitu, nakon iskustva duhovnih vježbi i sudjelovanja u katehetskom programu Modrave. Filozofiju je završio na Fakultetu filozofije i religijskih znanosti u Zagrebu, a teologiju na Papinskom sveučilištu Gregoriana u Rimu. Pastoralni praktikum obavljao je kao pomoćnik moderatora hrvatskog programa Radio Vatikana. Rado se bavi aktualnim temama iz teologije i filozofije pa je objavio više članaka iz tih područja u časopisima i na internetskim portalima. Za đakona ga je u ožujku ove godine zaredio nadbiskup Đuro Hranić u Osijeku. Od jeseni 2019. je kateheta na Isusovačkoj klasičnog gimnaziji i suradnik u apostolatu mladeži isusovačke zajednice u Osijeku.

Share This