Doktorirao isusovac Mikolaj Martinjak

Objavljeno: 15. lipnja 2022.

Isusovac p. Mikolaj Martinjak, član Hrvatske pokrajine Družbe Isusove, obranio je 14. lipnja 2022. na Fakultetu filozofije i religijskih znanosti (ranije: Filozofski fakultet Družbe Isusove) u Zagrebu doktorsku disertaciju pod naslovom „Protologija i kozmologija Valentina i Valentinovske gnoze u patrističkim vrelima i suvremenim istraživanjima gnosticizma“.

Disertacija je izrađena pod vodstvom mentora prof. dr. p. Ante Mišića, SJ.

U doktorskom radu autor predstavlja, istražuje i analizira nauk Valentina i njegove škole, posebice pod vidikom kozmologije i protologije. Valentin je u patristici uglavnom predstavljen kao heretik i gnostik u odnosu na crkveni nauk te se ubraja među najvažnije predstavnike gnosticizma u 2. stoljeću.

U uvodu je prikazan tijek svjetskih istraživanja o gnosticizmu i novija saznanja koja se pojavljuju tijekom posljednjih nekoliko desetljeća potaknuta novim otkrićima gnostičkih tekstova i brojnim znanstvenim radovima i skupovima koji su pomogli porastu zanimanja za gnosticizam, kao i objavljivanju brojnih publikacija.

Autor u uvodu rad smješta u povijesni kontekst dajući kratki povijesni okvir i analizu materije koji omogućuju lakše praćenje i znanstveno istraživanje tematike doktorskog rada. U tijeku istraživanja Valentinova učenja spomenute su novije spoznaje koje su plod pronalaska izvornih gnostičkih tekstova u takozvanoj knjižnici „Nag Hammadi“.

U uvodu su izdvojene i hipoteze doktorskog rada:

T1 – Valentinova protologija u modernom tumačenju može biti shvaćena kao imanentni život božanstva s njegovim atributima.

T2 – Valentinova škola djeluje unutar kršćanskih zajednica. Međutim, za razliku od ostalih škola koje nazivamo gnostičkima, pripadnici Valentinove škole su rasli u znanju, što možemo razaznati iz spisa, kao što je primjerice Ptolomejev „Pismo Flori“.

T3 – Utjecaj psihologije, sociologije, arheologije i drugih znanosti otežao je suvremeno shvaćanje pojmova i običaja koje koriste pripadnici „klasičnoga“ gnosticizma.

Doktorski rad uz uvod i zaključak ima tri poglavlja u kojima autor istražuje i opravdava tematiku naslova rada. U prvom se poglavlju prikazuje i analizira Valentinov nauk u smislu izvornosti. Nakon prikaza Valentinova životopisa, analizirani su fragmenti za koje znanstvenici smatraju da potječu upravo od Valentina.

Drugo poglavlje je prikaz izvještaja crkvenih otaca o gnosticizmu, poglavito Ireneja i Hipolita, koje autor dijeli na sustav A (Irenej) i sustav B (Hipolit).

Treće poglavlje predstavlja sintezu sustava, obrađenih i predstavljenih u prijašnjim poglavljima pomoću prikaza istraživanja modernih autora. Autor doktorskoga rada je odabrao tri moderna autora: Thomassena, Dunderberga i Chiapparinija.

U zaključku doktorskoga rada autor sažima svoje spoznaje te donosi smjernice za daljnja istraživanja s obzirom na problematiku i širinu Valentiova nauka te broja različitih gnostičkih sustava unutar samog valentinijanizma.

Pater Mikolaj Martinjak rođen je 11. lipnja 1981. u Zagrebu, a mladost provodi u Vrbovcu, gdje je pohađao osnovnu i srednju školu. Godine 1999. ušao je u novicijat Družbe Isusove u Splitu. Od 2001. do 2003. studirao je filozofiju na Filozofskom fakultetu Družbe Isusove, danas Fakultet filozofije i religijskih znanosti Sveučilišta u Zagrebu, koji je završio diplomskim radom „Platonova teorija ideja i Freudova psihoanaliza“. Od 2005. do 2008. studirao je teologiju u Varšavi, na Bobolanum (Papieski wydział teologiczny w Warszawie, Collegium Bobolanum). Studij je završio magistarskim radom „Proklamacija Riječi Božje i prinos euharistijske žrtve u Božanskim službama svetih otaca Ivana Zlatoustog i Bazilija Velikog na temelju liturgijskih knjiga Križevačke eparhije“, te je stjekao naslov magistra teologije. Od 2012. do 2014. studirao je na Papinskom sveučilištu Gregoriana u Rimu. Godine 2016. je s tezom „Christ as new Adam“ (Krist kao novi Adam) postigao naslov magistra znanosti.

Godine 2017. upisao je doktorat na Fakultetu filozofije i religijskih znanosti Sveučilišta u Zagrebu na kojem je od 2019. zaposlen kao asistent. Sudjeluje u izvođenju kolegija Povijest religija, Novi religijski pokreti, Patrologija, Ranokršćanska filozofija, Korijeni biblijske ekonomije, te seminara.

Pomozite nam obnoviti Baziliku

Srce Isusovo, koje je „izvor svake utjehe“, kako molimo u litanijama, tješi nas i u ovoj situaciji i otvara put nade. Zahvaljujemo mu što od nas isusovaca nitko nije nastradao, tek manja ili veća uznemirenja zbog stresa ili potrebe preseljenja, jer su i više etaže u kući izvan upotrebe. No, zbog toga svega ne odustajemo! Štoviše, u zajedništvu sa svima vama, u zahvali onima koji su nam već iskazali podršku i pružili ruku suradnje, započinjemo obnovu naše Bazilike Presvetog Srca.

Ignacijev put

Godišnjak Ignacijev put je namijenjen našim prijateljima i dostupan je u tiskanom obliku.

Svi brojevi Ignacijevog puta →

Pratite nas

Povezane objave

Isusovci 24. svibnja slave Gospu od Puta

Isusovci 24. svibnja slave Gospu od Puta

Isusovci 24. svibnja slave Blaženu djevicu Mariju pod naslovom Gospa od Puta. Po dolasku u Rim 1540. Sveti Ignacije i njegova prva subraća običavali su u Rimu pohađati crkvicu u kojoj se nalazila freska Bogorodice s Djetetom iz 13. ili 14. stoljeća. Rimski vjernički...

Kardinal Puljić o 150. obljetnici rođenja Petra Barbarića

Kardinal Puljić o 150. obljetnici rođenja Petra Barbarića

Primio sam poziv od vicepostulatora kauze Časnog sluge Božjega Petra Barbarića p. Ante Topića da se javim povodom 150. godina od rođenja Petra Barbarića. Rado sam prihvatio prisjećajući se svojih prvih poznavanja ovoga kreposnog mladića. Negdje 1963. godine sam čitao...

Share This