Održan međunarodni znanstveni simpozij u čast p. Fučeka

Objavljeno: 4. prosinca 2015.

U petak, 4. prosinca 2015. održan je međunarodni znanstveni smpozij na filozofskom fakultetu Družbe Isusove povodom 90. obljetnice života p. Ivana Fučeka DI pod nazivom “Aktualne moralne teme”. Na simpoziju je bilo 14 izlagača, među kojima i dvojica patara iz Rima, sa sveučilišta Gregorijana gdje je i p. Fuček predavao. 

p. Fuček sa predavačima

Donosimo pozdravni govor p. Šestaka, dekana Filozofskog fakulteta Družbe Isusove.

 

Poštovani i dragi gosti – distinti ospiti!

 

            U ime Filozofskog fakulteta Družbe Isusove u Zagrebu izričem Vam svima iskrenu dobrodošlicu. Današnji međunarodni skup u čast patra Ivana Fučeka organiziraju Filozofski fakultet Družbe Isusove kao domaćin te Teološki fakultet Papinskoga sveučilišta Gregorijana u Rimu. Ideja za ovaj skup nastala je prije otprilike godinu dana, te se potom pristupilo njezinu oživotvorenju. Pater Dariusz Kowalczyk, dekan Teološkog fakulteta Papinskoga Sveučilišta Gregorijana, gdje je inače naš jubilarac pater Fuček od godine 1980. pa 2000. predavao moralnu teologiju, izrazio je zadovoljstvo nad organizacijom ovoga skupa, te nam i poslao dva svoja uvažena profesora. Prvi je, možemo reći, gotovo naše gore list, Slovak pater Jan Dačok, inače Fučekov nasljednik na katedri za moralnu teologiju kao i njegov nasljednik u ulozi “theologus adiunctus” Apostolske penitencijarije – Unutarnjeg sudišta Crkve u Vatikanu. Pater Dačok, po struci i liječnik, bavi se bioetičkim pitanjima. Njegov kolega je pater Kevin Flannery, redoviti profesor Filozofskog fakulteta istoga učilišta, čija je uža specijalnost antička filozofija, o čemu uostalom svjedoči i naslov njegova današnjeg predavanja. // Cari ospiti dalla Pontificia universita’ Gregoriana – siete veramente benvenuti a Zagabria, alla Facolta’ di filososfia della Compagnia di Gesu’. La Vostra presenza oggi qua significa per noi un inocorragiamento sulla via dell’educazione e della scienza che stiamo facendo per il bene dei giovani e della Chiesa nelle nostre parti. Vi ringrazio gia’ in anticipo per i vostri contributi scientifici a questo simposio. Vi preghiamo di trasmetete i nosti piu’ cordiali saluti ed anche ringraziamenti al padre decano della Facolta’ teologica padre Dariusz Kowalczyk e pure al vostro rettore magnifico padre François-Xavier Dumortie, che ci ha dato una mano preziosa per poter organizzare il simposio scientifico sotto il titolo: “Padre Ruđer Bošković: cultore della verita'” nel 2011 alla Gregoriana. // Bio je to tada jedini skup o Ruđeru Boškoviću organiziran u inozemstvu.

            Osobito smo ponosni što smijemo danas pozdraviti i ostale naše uvažene goste predavače. Oni jednostavno pripadaju vrhunskim stručnjacima iz područja moralne teologije i pomoćnih disciplina na hrvatskom nacionalnom korpusu, a predaju na svim našim katoličkim učilištima: od Zagreba, Sarajeva, Splita, Rijeke i Đakova.

            Pozdravljam naravno i našega ljubilarca P. Ivana Fučeka, u čiju smo čast i organizirali ovaj skup. On je svojim neumornim radom neupitno pridonio razvoju moralne teologije na našim prostorima. Njegovu osobu i djelo prikazat će za koji trenutak njegov nekadašnji vjeroučenik prof. Marijan Steiner. Na svoj je osebujan i pregnantan način to svojom propovijedi učinio i biskup Ratko Perić na proslavi Fučekovog dijamantnog svećeničkog jubileja u Opatiji 27. lipnja ove godine, a  Fučekovu bibliografiju do 2010. imamo prikupljenu na jednome mjestu u posljednjem, desetom svesku “Moralno-duhovnog života”, za koju su zaslužni Fučekov doktorant prof. dr. sc. Marinko Perković s KBF-a u Sarajevu te mr. sc. Josip Markotić, nekadašnji student našega Fakulteta.

Pater Fuček je svojom pisanom riječju, na tragu Drugoga vatikanskog sabora pridonio osobitom shvaćanju Crkve kao hodočasničkog naroda koji želi dozrijevati i biti solidaran te živjeti svoju posebnost u dijalogu s pluralističkim okružjem. On je egzistencijalno personalističkim pristupom uzeo u razmatranje čovjeka u visoko razvijenom modernom tehnološko-digitalnom svijetu, promišljajući u tom kontekstu velike teme moralne teologije: stvaranje, otkupljenje, razum i vjera, zakon evanđelja i naravni zakon te milost i povijesnu narav čovjekovog bitka.

Patru Fučeku je uvijek bilo na srcu da principe moralne teologije stavi u službu neposrednog pastorala, kojim je također pisanom, ali i izgovornom riječju kao kateheta, voditelj duhovnih vježbi i konferensijer fomirao ljude, osobito mlade, koji su kasnije u svojoj zreloj dobi znali pridonijeti zajedničkom dobru naše domovine, mislim naravno na prijelomne događaje u njezinoj najnovijoj povijesti. Jedan od njih je zacijelo dr. Vladimir Lončarević – da spomenem samo jednoga ovdje prisutnoga – koji je u našem časopisu Život napisao osvrte na sve sveske Fučekovog niza “Moralno-duhovni život”.

            Dragi pater Fuček: Ad multos annos!

            Proglašavam ovaj skup otvorenim.

Pomozite nam obnoviti Baziliku

Srce Isusovo, koje je „izvor svake utjehe“, kako molimo u litanijama, tješi nas i u ovoj situaciji i otvara put nade. Zahvaljujemo mu što od nas isusovaca nitko nije nastradao, tek manja ili veća uznemirenja zbog stresa ili potrebe preseljenja, jer su i više etaže u kući izvan upotrebe. No, zbog toga svega ne odustajemo! Štoviše, u zajedništvu sa svima vama, u zahvali onima koji su nam već iskazali podršku i pružili ruku suradnje, započinjemo obnovu naše Bazilike Presvetog Srca.

Ignacijev put

Godišnjak Ignacijev put je namijenjen našim prijateljima i dostupan je u tiskanom obliku.

Svi brojevi Ignacijevog puta →

Pratite nas

Povezane objave

Preminuo p. Ivan Fuček

Preminuo p. Ivan Fuček

Dana 12. siječnja 2020., u 12:30 sati, preminuo je blago u Gospodinu hrvatski teolog i pedagog, isusovac o. Ivan Fuček, u 94. godini života, 76. godini redovništva, i 65. godini svećeništva, okrijepljen svetim sakramentima i okružen subraćom u isusovačkoj zajednici na Fratrovcu.

Centar za integraciju izbjeglica – SOL

Centar za integraciju izbjeglica – SOL

U Hrvatskoj su 554 osobe dobile status izbjeglice. Zahvalni na zaštiti koju su dobili u našoj zemlji, oni žele naučiti hrvatski jezik, vlastitim rukama zarađivati i brinut za svoje obitelji te se s novim prijateljima nasmijati od srca. Na svom putu integracije u...

Emaus hrvatskih skolastika u Sloveniju

Emaus hrvatskih skolastika u Sloveniju

Prošla su dva mjeseca od posjete slovenskih skolastika (đakona) hrvatskim skolasticima… Nakon Uskrsa, skupina skolastika se uputila na uzvratni posjet subraći u Sloveniju.Uz posjetu subraći bila je to ujedno prilika za organizirati "Emaus" - izlet u trajanju od više...

Share This