Kongregacija prokuratora

Objavljeno: 17. srpnja 2012.

Sedamdeseta Kongregacija prokuratora okupila je u Nairobiju (Kenija), od 9. do 15. srpnja 2012., 84 prokuratora izabranih u provincijama: 7 prokuratora je iz Afrike, 14 iz Latinske Amerike, 25 iz Azije, 29 iz Europe i 9 iz Sjedinjenih Američkih Država.

Sv. Ignacije Loyolski, imajući u vidu težak posao i odvlačenje pažnje koju bi mogla prouzročiti, nije htio sazivanje Generalne kongregacije u određenim vremenskim razmacima (Konst. 677). Kasnije je pojasnio da Vrhovni poglavar komunicira s Družbom putem pisama i preko osoba koje dolaze iz provincija najmanje jednom u tri godine (Konst 679). Ovaj Ignacijev tekst, i želja koju je izrazio Papa, potakla je drugu Generalnu kongregaciju, kojom je predsjedao sv. Franjo Bogija, da predloži uspostavu Kongregacije prokuratora koja bi bila sazivana svake tri godine. 34. generalna kongregacija (1995) promijenila je uredbu od svake tri godine u svake četiri godine.

Kongregaciju prokuratora saziva P. General svake četiri godine nakon završetka posljednje Generalne kongregacije. Prokuratori su izabrani na provincijskim kongregacijama (1 po provinciji) kako bi predstavljali svoju provinciju na Kongregaciji prokuratora. Glavna zadaća Kongregacije prokuratora je odlučiti treba li sazvati Generalnu kongregaciju. Druga važna zadaća je raspravljati o općem stanju Družbe. Kongregacija prokuratora nije zakonodavno tijelo i ne može donijeti nikakve nove odredbe, ipak, ako članovi Kongregacije misle da je potrebno, mogu suspendirati određeni dekret posljednje Generalne kongregacije. Ta suspenzija onda vrijedi do iduće Generalne kongregacije.

Sedamdeseta Kongregacija prokuratora okupila je u Nairobiju (Kenija), od 9. do 15. srpnja 2012., 84 prokuratora izabranih u provincijama: 7 prokuratora je iz Afrike, 14 iz Latinske Amerike, 25 iz Azije, 29 iz Europe i 9 iz Sjedinjenih Američkih Država. U Kongregaciji sudjeluje još 13 drugih po svojoj službi. Većina prokuratora došla je u Nairobi već koncem lipnja kako bi sudjelovala u zajedničkim duhovnim vježbama koje su prethodile Kongregaciji.

Kongregacija prokuratora započela je 9. srpnja koncelebriranom svetom misom u 9.00 sati koju je predvodio Pater General. U svojoj homiliji, P. Nikolás se osvrnuo na dnevna liturgijska čitanja i istaknuo da smo se ovdje skupili iz svih dijelova svijeta pozvani na jedinstvo jer nas je Bog odabrao. Stoga možemo reći zajedno s prorokom Hošeom: „Ti si moj Gospodin“. Osvrćući se na evanđelje, podsjetio nas je da smo grešnici, ali Bog je u svoj punini živ u nama i daje nam snagu i život kao što je to učinio s djevojkom u Matejevu evanđelju.

Na prvom neformalnom zasjedanju, koje je uslijedilo, predstavljen je povijesni pregled Kongregacija prokuratora u Družbi Isusovoj i izmijenjeno nekoliko općenitih informacija. Tijekom ovog zasjedanja podijeljeni su i radni materijali. Prva sjednica Kongregacije održana je poslije podne. Objašnjena je Formula (procedure) i neka pravna stajališta. Na koncu je Pater General održao kratak nagovor sudionicima potaknuvši ih da snažno dožive Družbu koja se prvi put predstavlja i slavi u Africi.

Ključni trenutak drugoga dana zasjedanja bio je govor Patra Generala De statu Societatis (O stanju Družbe) u kojem je dan pregled Družbe Isusove u svijetu s pogledom na vjernost našim Ustanovama. De Statu je „pomagalo za razlučivanje: njegova je središnja točka, kao i u Examenu, nastojanje da se vidi, u svjetlu našeg izvornog poslanja i Ustanova Družbe, što je ono na što nas Gospodin danas poziva da budemo i što da činimo na Njegovu veću slavu i na službu Njegovu narodu.“ To izvješće „nije plod samo moga osobnoga iskustva i promišljanja o moje četiri godine kako sam General, nego je prije svega plod iscrpnih izvješća s Provincijskih Kongregacija i vaših korisnih i bogatih izvješća kao prokuratora“. Poslije podne prokuratori su radili u jezičnim skupinama. Polovicu svoga vremena posvetili su Generalovu govoru De statu Societatis, a drugu polovicu razlozima za ili protiv sazivanja Generalne kongregacije.

Treći dan Kongregacije P. General je odgovarao na pitanja koja su mu postavljali prokuratori kako bi pojasnio i produbio neke teme iz svoga govora.

Četvrtoga dana razmišljalo se o našem isusovačkom poslanju danas. Polazna točka bilo je pismo P. Generala od 25. veljače 2011 u kojem P. General ističe „tri dimenzije našeta poslanja koje bi trebale biti prisutne u svim apostolskim područjima: služba vjere, promicanje pravce i suradnja s drugima“. Dvojica prokuratora, p. Arun de Souza i p. Jose Ignacio Garcia, uvela su sudionike u temu dana. U jezičnim grupama se raspravljalo kako se u Družbi žive spomenute tri dimenzije. Raspravljalo se o pozitivnim stranama, negativnim stranama i preporukama za budućnost. Poslije podne na zajedničkom zasjedanju predstavljeni su plodovi rada u grupama.

13. srpnja, petoga dana Kongregacije, glasovalo se o sazivanju Generalne kongregacije. Gotovo jednoglasno, tajnim glasovanjem, zaključilo se da nema potrebe sazivati Generalnu kongregaciju. Dan je nastavljen razmišljanjima koja se odnose na Afriku i Madagaskar.

Naš zajednički život bila je tema šestoga dana Kongregacije. Kao i ranije dvojica prokuratora, p. Andreu Oliva de la Esperanza i p. Michel Nader, uvela su sudionike u temu. Uslijedila je rasprava po jezičnim skupinama i u poslijepodnevnom zajedničkom zasjedanju osvrnulo se na ključne točke.

Posljednji dan Kongregacije započeo je nekim pravnim točkama nakon čega je uslijedio završni govor P. Generala. U svjetlu onoga što se razmišljalo proteklih dana, sažeto i učinkovito P. General je ponudio neka jednostavna razmišljanja o budućnosti i izazovima koji stoje pred Družbom. Naglasio je potrebu kreativnosti kako bi se odgovorilo na izazove. Ta kreativnost ima svoje temelje u ignacijevskoj duhovnosti, napose u duhu Magisa, kao i u ostalim ključnim meditacijama iz Duhovnih vježbi. Naglasio je kako je Bog, koji je izvor inspiracije, s nama da nam pomogne ispuniti ono što mi želimo postići.

Nakon što je P. General proglasio Kongregaciju završenom otpjevao se Te Deum kojim se izrazila zahvalnost Bogu za postignuti posao proteklih dana u bratskom, radosnom i produktivnom ozračju. Potom su se sudionici Kongregacije uputili u kapelu Pedro Arrupe u duhovnom centru Mwangaza kako bi slavili zaključnu euharistiju. Tijekom ovoga slavlja P. General je još jednom, na temelju dnevnih čitanja, ponudio neke točke za razmišljanje.

Pomozite nam obnoviti Baziliku

Srce Isusovo, koje je „izvor svake utjehe“, kako molimo u litanijama, tješi nas i u ovoj situaciji i otvara put nade. Zahvaljujemo mu što od nas isusovaca nitko nije nastradao, tek manja ili veća uznemirenja zbog stresa ili potrebe preseljenja, jer su i više etaže u kući izvan upotrebe. No, zbog toga svega ne odustajemo! Štoviše, u zajedništvu sa svima vama, u zahvali onima koji su nam već iskazali podršku i pružili ruku suradnje, započinjemo obnovu naše Bazilike Presvetog Srca.

Ignacijev put

Godišnjak Ignacijev put je namijenjen našim prijateljima i dostupan je u tiskanom obliku.

Svi brojevi Ignacijevog puta →

Pratite nas

Povezane objave

Preminuo p. Ivan Fuček

Preminuo p. Ivan Fuček

Dana 12. siječnja 2020., u 12:30 sati, preminuo je blago u Gospodinu hrvatski teolog i pedagog, isusovac o. Ivan Fuček, u 94. godini života, 76. godini redovništva, i 65. godini svećeništva, okrijepljen svetim sakramentima i okružen subraćom u isusovačkoj zajednici na Fratrovcu.

Centar za integraciju izbjeglica – SOL

Centar za integraciju izbjeglica – SOL

U Hrvatskoj su 554 osobe dobile status izbjeglice. Zahvalni na zaštiti koju su dobili u našoj zemlji, oni žele naučiti hrvatski jezik, vlastitim rukama zarađivati i brinut za svoje obitelji te se s novim prijateljima nasmijati od srca. Na svom putu integracije u...

Emaus hrvatskih skolastika u Sloveniju

Emaus hrvatskih skolastika u Sloveniju

Prošla su dva mjeseca od posjete slovenskih skolastika (đakona) hrvatskim skolasticima… Nakon Uskrsa, skupina skolastika se uputila na uzvratni posjet subraći u Sloveniju.Uz posjetu subraći bila je to ujedno prilika za organizirati "Emaus" - izlet u trajanju od više...

Share This