Doktorirao p. Željko Paša

Objavljeno: 7. lipnja 2013.

Na svetkovinu Presvetog Srca Isusova, 7. lipnja, o. Željko Paša, DI, iz Molva, svećenik Družbe Isusove, obranio je na fakultetu Orijentalnih Crkvenih znanosti Papinskog orijentalnog instituta u Rimu, doktorat iz patrističke teologije. Doktorska disertacija je na engleskom i arapskom jeziku pod naslovom: «Kitāb farāid al-fawāid fī uṣūl ad-dīn wal-aqāid» (Knjiga korisnog biserja: O temeljima vjere i dogmi), napisana pod vodstvom moderatora prof. dr. Samir Khalil, DI, iz Bejruta. Profesorsku komisiju na obrni doktorata uz moderatora disertacije činili su prof. dr. Wafik Nasry, DI, prof. dr. Philippe Louisier, DI, te predsjednik komisije prof. dr. Michael J. Kuchera, DI.

Disertacija je kritičko izdanje i rekonstrukcija nestorijanske dogmatike od trinaest poglavlja, iz XIV. stoljeća, sačuvane u šest necjelovitih manuskripata na arapskom i sirskom. Autor ove dogmatike, je Aḇdīšū bar Brīḫā, metropolita iz Nizibe (†1318), poznat u latinskoj literaturi kao Ebed Jesus. ᶜAḇdīšūᶜ je posljednji crkveni otac iz sirske patrologije, siro-orijentalne tradicije. S njim kristologija temeljena na tradiciji antiohijske škole ima svoju kulminaciju i završetak.

Doktorska radnja sastavljena je od tri dijela. Prvi dio je opći uvod i studij koji prikazuje život i djelo ovog velikog crkvenog oca sirske patrologije, analizu svih arapskih i sirskih manuskripata, opširan komentar, te teološku sintezu trinitarne teologije i kristologije sadržane u djelu.

Drugi dio disertacije je rekonstrukcija teksta na arapskom jeziku s kompletnom vokalizacijom teksta i analizom različitosti manuskripata, popraćen engleskim prijevodom s potrebnim pojašnjenjima i bilješkama.

Treći dio je kritički aparat koji između ostalog donosi leksikon svih arapskih riječi iz teksta dogmatike, prema njihovom trilitelarnom korijenu, kao i indeks svih nearapskih riječi.

Ova nestorijnska dogmatika napisana je 1313. godine, pa ova disertacija s njenim kritičkim izdanjem ujedno označava i njenu 700. obljetnicu.

Željko Paša rođen je 1971. u Molvama. Studirao je medicinu na medicinskom fakultetu u Zagrebu. U Družbu Isusovu stupio je 1992. U ljeto 1996. diplomirao je filozofiju na Fakultetu Družbe Isusove u Zagrebu. Do 1998 obavlja svoju isusovačku praksu kao odgojitelj u dječačkom sjemeništu „Augustin Bea“ u Zagrebu. Diplomirao je teologiju na Filozofsko-teološkom institutu Družbe Isusove u Zagrebu u ljeto 2002. Tada je ujedno i zaređen za svećenika. Nakon ređenja djeluje godinu dana kao župni vikar na Srdočima, u Rijeci, i godinu dana u Opatiji. U jesen 2004. započinje svoj prvi specijalistički studij u Egiptu, u Kairu, gdje u ljeto 2006. završava studij arapskog jezika i književnosti, te islamskih znanosti. Od 2006. do 2008. djeluje kao pomoćnik magistra novaka (socius) u isusovačkom novicijatu u Kairu. U jesen 2008. počinje magistarski studij iz grčko-patrističke teologije na Papinskom orijentalnom institutu u Rimu gdje je magistrirao u ljeto 2010. Doktorat započinje u jesen iste godine.

Pomozite nam obnoviti Baziliku

Srce Isusovo, koje je „izvor svake utjehe“, kako molimo u litanijama, tješi nas i u ovoj situaciji i otvara put nade. Zahvaljujemo mu što od nas isusovaca nitko nije nastradao, tek manja ili veća uznemirenja zbog stresa ili potrebe preseljenja, jer su i više etaže u kući izvan upotrebe. No, zbog toga svega ne odustajemo! Štoviše, u zajedništvu sa svima vama, u zahvali onima koji su nam već iskazali podršku i pružili ruku suradnje, započinjemo obnovu naše Bazilike Presvetog Srca.

Ignacijev put

Godišnjak Ignacijev put je namijenjen našim prijateljima i dostupan je u tiskanom obliku.

Svi brojevi Ignacijevog puta →

Pratite nas

Povezane objave

Preminuo p. Ivan Fuček

Preminuo p. Ivan Fuček

Dana 12. siječnja 2020., u 12:30 sati, preminuo je blago u Gospodinu hrvatski teolog i pedagog, isusovac o. Ivan Fuček, u 94. godini života, 76. godini redovništva, i 65. godini svećeništva, okrijepljen svetim sakramentima i okružen subraćom u isusovačkoj zajednici na Fratrovcu.

Centar za integraciju izbjeglica – SOL

Centar za integraciju izbjeglica – SOL

U Hrvatskoj su 554 osobe dobile status izbjeglice. Zahvalni na zaštiti koju su dobili u našoj zemlji, oni žele naučiti hrvatski jezik, vlastitim rukama zarađivati i brinut za svoje obitelji te se s novim prijateljima nasmijati od srca. Na svom putu integracije u...

Emaus hrvatskih skolastika u Sloveniju

Emaus hrvatskih skolastika u Sloveniju

Prošla su dva mjeseca od posjete slovenskih skolastika (đakona) hrvatskim skolasticima… Nakon Uskrsa, skupina skolastika se uputila na uzvratni posjet subraći u Sloveniju.Uz posjetu subraći bila je to ujedno prilika za organizirati "Emaus" - izlet u trajanju od više...

Share This