Doktorirao p. Danijel Koraca

Objavljeno: 12. siječnja 2015.

12. siječnja 2015. na Papinskom liturgijskom institutu u Rimu p. Danijel Koraca, član Hrvatske pokrajine Družbe Isusove, obranio je doktorsku disertaciju pod naslovom “Dragutin Kniewald e Martin Kirigin, OSB. Due leader del rinnovamento liturgico in Croazia” (Dragutin Kniewald i Martin Kirigin, OSB. Dvojica predvodnika liturgijske obnove u Hrvatskoj). Ispitno povjerenstvo pod predsjedanjem dom Juan Javiera Flores Arcasa, OSB, rektora Papinskog učilišta Sant’Anselmo i uz nazočnost dom Jordi-Augustí Piqué i Collada, OSB, predstojnika Instituta, činili su profesori Keith Pecklers, mentor, Ivica Žižić, prvi cenzor i Maurzio Barba, drugi cenzor.

Doktorska radnja podijeljena je u pet poglavlja. U prvome poglavlju p. Koraca prikazuje opći pregled liturgijskog pokreta u Europi. Rad na liturgijskoj obnovi, kojeg je papa Pio XII. nazvao prolaskom Duha Svetoga kroz Crkvu, bio je okrunjen liturgijskom obnovom II. vatikanskog koncila. U drugome poglavlju nakon kratkog prikaza povijesnog i crkvenog konteksta Hrvatske, s osobitim naglaskom na njezinu liturgijsku baštinu, autor prikazuje povijest liturgijskog pokreta u Hrvatskoj koji je započeo 20-tih godina XX. stoljeća. Treće poglavlje prikazuje djelovanje Dragutina Kniewalda čije je izdanje rimskoga misala na modernome hrvatskom jeziku označilo početak i daljnji razvoj liturgijske obnove u Hrvata. Dr. Kniewald začetnik je suvremene liturgijske znanosti u Hrvatskoj i njegovo je plodno djelovanje na području liturgije najbolje vidljivo u priručniku Liturgika, namijenjenom studentima teologije, koji je od svoga izdanja 1937. godine ostao jedini tiskani priručnik za studij ove discipline do 1993. Osim toga doprinio je u predstavljanju starog Zagrebačkog obreda i njegovih liturgijskih knjiga svjetskoj znanstvenoj zajednici. U četvrtom poglavlju prikazan je rad Martina Kirina, obnovitelja muške grane benediktinskoga reda u Hrvatskoj. Njegova aktivnost najduže i najsnažnije je obilježila rad na liturgijskoj obnovi u Hrvatskoj. Brojnim člancima i predavanjima Kirigin je nastojao vratiti liturgiju u srce kršćanske pobožnosti hrvatskoga naroda. Posljednje poglavlje čini usporedbu liturgijske i teološke misli dvojice autora. Usporedbom se uočavaju zajednički teološki temelji koji vuku svoje korijene u mislima i inicijativama velikih europskih radnika na liturgijskoj obnovi Oda Casela, Romana Guardinija i Pia Parscha.

P. Danijel Koraca rođen je u Rijeci 24. travnja 1978. godine. Nakon završene osnovne škole u rodnome gradu upisuje, kao isusovački kandidat, Nadbiskupsku klasičnu gimnaziju u Zagrebu. Godine 1997. stupa u Družbu Isusovu u kojoj prolazi redovitu formaciju: dvije godine novicijata, studij filozofije, dvogodišnju pastoralnu praksu te studij teologije. Nakon svećeničkog ređenja 2007. godine, kroz dvije godine vrši službu župnog vikara u župi Srca Isusova u Palmotićevoj ulici u Zagrebu. 2009. poglavari ga šalju na studij liturgike na Papinski liturgijski institut u Rimu. Znanstveni stupanj magistra postigao je u studenome 2011. godine obranivši magistarski rad pod naslovom „Il contributo di Dragutin Kniewald al movimento liturgico e alla scienza liturgica in Croazia“ (Doprinos Dragutina Kniewalda liturgijskom pokretu i liturgijskoj znanosti u Hrvatskoj).

Pomozite nam obnoviti Baziliku

Srce Isusovo, koje je „izvor svake utjehe“, kako molimo u litanijama, tješi nas i u ovoj situaciji i otvara put nade. Zahvaljujemo mu što od nas isusovaca nitko nije nastradao, tek manja ili veća uznemirenja zbog stresa ili potrebe preseljenja, jer su i više etaže u kući izvan upotrebe. No, zbog toga svega ne odustajemo! Štoviše, u zajedništvu sa svima vama, u zahvali onima koji su nam već iskazali podršku i pružili ruku suradnje, započinjemo obnovu naše Bazilike Presvetog Srca.

Ignacijev put

Godišnjak Ignacijev put je namijenjen našim prijateljima i dostupan je u tiskanom obliku.

Svi brojevi Ignacijevog puta →

Pratite nas

Povezane objave

Preminuo p. Ivan Fuček

Preminuo p. Ivan Fuček

Dana 12. siječnja 2020., u 12:30 sati, preminuo je blago u Gospodinu hrvatski teolog i pedagog, isusovac o. Ivan Fuček, u 94. godini života, 76. godini redovništva, i 65. godini svećeništva, okrijepljen svetim sakramentima i okružen subraćom u isusovačkoj zajednici na Fratrovcu.

Centar za integraciju izbjeglica – SOL

Centar za integraciju izbjeglica – SOL

U Hrvatskoj su 554 osobe dobile status izbjeglice. Zahvalni na zaštiti koju su dobili u našoj zemlji, oni žele naučiti hrvatski jezik, vlastitim rukama zarađivati i brinut za svoje obitelji te se s novim prijateljima nasmijati od srca. Na svom putu integracije u...

Emaus hrvatskih skolastika u Sloveniju

Emaus hrvatskih skolastika u Sloveniju

Prošla su dva mjeseca od posjete slovenskih skolastika (đakona) hrvatskim skolasticima… Nakon Uskrsa, skupina skolastika se uputila na uzvratni posjet subraći u Sloveniju.Uz posjetu subraći bila je to ujedno prilika za organizirati "Emaus" - izlet u trajanju od više...

Share This