Doktorirao p. Alan Modrić na Papinskom sveučilištu Gregoriana

Objavljeno: 17. svibnja 2017.

Alan Modrić

Dana 16. svibnja 2017. je na Papinskom sveučilištu Gregoriana u Rimu, doktorsku disertaciju s uspjehom obranio isusovac, pater Alan Modrić.

Disertacija, pod naslovom «Interakcija između redovite vlastite vlasti dijecezanskih biskupâ (kan. 381 §1) i redovite vlastite vlasti Rimskoga Prvosvećenika (kann. 331; 333 §§1-2), u svijetlu Enciklike Ut unum sint (br. 94-95)», strukturirana u pet poglavlja, bavi se interakcijom između vlasti dijecezanskih biskupa i Pape, povezujući kan. 381 §1, koji govori o vlasti dijecezanskog biskupa u povjerenoj mu biskupiji, s kann. 331 i 333 §§1-2, koji se odnose na vlast Rimskoga Prvosvećenika, uzimajući u obzir također i kan. 334, u kojem se govori o nužnosti suradnje dijecezanskih biskupa s Rimskim Prvosvećenikom, u obavljanju njegove službe.

Polazeći od činjenice povezanosti i interakcije vlasti dijecezanskih biskupâ i Pape u partikularnim crkvama (kann. 381 §1 i 333 §1), te takvog odnosa u općoj Crkvi (kan. 333 §2), kao i od činjenice potrebe Rimskoga Prvosvećenika da mu u obavljanju njegove službe pomažu biskupi na različite načine (kan. 334), doktorski rad odgovara na pitanje da li i na koji način vlast i teološko-pravni položaj dijecezanskih biskupa, u njihovom odnosu s Rimskim Prvosvećenikom, može biti temelj na kojem je moguće pronaći nove forme obavljanja Petrove službe, u svijetlu zahtjeva za strukturiranjem takvih formi, koje je uputio papa Ivan Pavao II., svim kršćanskim konfesijama u Enciklici Ut unum sint.Alan Modrić

Pater Alan Modrić rođen je 14. veljače 1975. godine u Zagrebu. Ulazi u Družbu Isusovu 2001. godine, a redovničke zavjete polaže 2003. godine. Dodiplomski studij filozofije završava 2005. godine u Zagrebu, a studij teologije 2010. godine na Papinskom sveučilištu Gregoriana u Rimu.

Za svećenika je zaređen 31. srpnja 2010. godine u Zagrebu, nakon čega upisuje poslijediplomski studij iz kanonskoga prava na Gregorijani u Rimu. Godine 2013. postiže titulu magistra kanonskog prava (licencijat), te odmah upisuje i doktorski studij koji je danas uspješno priveo kraju.

Odlukom p. Generala, novopečeni doktor Modrić ostat će u Rimu, gdje će nastaviti svoju službu kao profesor PU na Gregorijani.

Patru Modriću čestitamo na postignutom uspjehu te mu u njegovu budućem znanstvenom zalaganju želimo obilje Božjega blagoslova te časno služenje Božjemu narodu.

Pomozite nam obnoviti Baziliku

Srce Isusovo, koje je „izvor svake utjehe“, kako molimo u litanijama, tješi nas i u ovoj situaciji i otvara put nade. Zahvaljujemo mu što od nas isusovaca nitko nije nastradao, tek manja ili veća uznemirenja zbog stresa ili potrebe preseljenja, jer su i više etaže u kući izvan upotrebe. No, zbog toga svega ne odustajemo! Štoviše, u zajedništvu sa svima vama, u zahvali onima koji su nam već iskazali podršku i pružili ruku suradnje, započinjemo obnovu naše Bazilike Presvetog Srca.

Ignacijev put

Godišnjak Ignacijev put je namijenjen našim prijateljima i dostupan je u tiskanom obliku.

Svi brojevi Ignacijevog puta →

Pratite nas

Povezane objave

Preminuo p. Ivan Fuček

Preminuo p. Ivan Fuček

Dana 12. siječnja 2020., u 12:30 sati, preminuo je blago u Gospodinu hrvatski teolog i pedagog, isusovac o. Ivan Fuček, u 94. godini života, 76. godini redovništva, i 65. godini svećeništva, okrijepljen svetim sakramentima i okružen subraćom u isusovačkoj zajednici na Fratrovcu.

Centar za integraciju izbjeglica – SOL

Centar za integraciju izbjeglica – SOL

U Hrvatskoj su 554 osobe dobile status izbjeglice. Zahvalni na zaštiti koju su dobili u našoj zemlji, oni žele naučiti hrvatski jezik, vlastitim rukama zarađivati i brinut za svoje obitelji te se s novim prijateljima nasmijati od srca. Na svom putu integracije u...

Emaus hrvatskih skolastika u Sloveniju

Emaus hrvatskih skolastika u Sloveniju

Prošla su dva mjeseca od posjete slovenskih skolastika (đakona) hrvatskim skolasticima… Nakon Uskrsa, skupina skolastika se uputila na uzvratni posjet subraći u Sloveniju.Uz posjetu subraći bila je to ujedno prilika za organizirati "Emaus" - izlet u trajanju od više...

Share This