Američki isusovac dobitnik nagrade Ratzinger 2012

Objavljeno: 28. rujna 2012.

Na konferenciji za novinare održanoj 28. rujna u Vatikanu, u dvorani Ivan Pavao II tiskovnog ureda Svete Stolice, predstavljeni su ovogodišnji dobitnici nagrade Ratzinger 2012 koju dodjeljuje Zaklada Josip Ratzinger – Benedikt XVI. Nagradu, koju će im 20. listopada uručiti Sveti Otac, dobili su francuski profesor Rémi Brague i američki isusovac Brian E. Daley. Dobitnike je novinarima predstavio kardinal Camillo Ruini,predsjednik znanstvenog odbora Zaklade, a djelovanje Zaklade ukratko je predstavio mons. Giuseppe A. Scotti, njezin predsjednik.   

P. Brian Edward Daley rođen je u Orangeu, New Jersey, godine 1940. Studirao je na Sveučilištu Fordham u New Yorku, i kasnije je produbio poznavanje povijesti i antičke filozofije na Merton Collegeu u Oxfordu. Godine 1964. stupio je Družbu Isusovu. Družbinu formaciju nastavio je studirajući filozofiju na Loyola Seminary u državi New York, a teologiju na Hochschule Skt. Georgen u Frankfurtu, gdje je bio i asistent velikog kristologa Alojzija Grillmeiera. Doktorat je postigao na Oxordu publicirajući kritičko izdanje spisa Leontija Bizantinskog. Predavao je 18 godina, od 1978. do 1996., teologiju i povijest teologije na isusovačkom učilištu Weston School of Theology u Cambridgeu, Massachusetts i, potom, sve do danas na Svučilištu Notre Dame. Mnogo je radio na ekumenskom području, napose na odnosima katolika i pravoslavaca, trenutačno obnaša dužnost tajnika Katoličko-pravoslavnog vijeća za Sjevernu Ameriku.

Autor je važnih djela kao što su The hope of the Early Church: a Handbook of Patristic Eschatology (Nada rane Crkve: Priručnik patrističke eshatologije). Pridonio je izradi velikoga Handbuch der Dogmengeschichte (Priručnik povijesti dogme) napose u područjima nauka o spasenju u Svetome Pismu, kao i eshatologiji kod crkvenih Otaca. Preveo je na engleski jezik drevne grčke propovijedi o Marijinom Usnuću, djelo Hansa Ursa von Balthasara Kozmička liturgija. Univerzum prema Maksimu Ispovjedniku, kao i propovijedi grčkih i bizantskih Otaca o Preobraženju Gospodinovu. Ujedno je i autor zbirke tekstova isusovačke duhovnosti naslovljene  Companions in the Mission of Jesus (Drugovi u Isusovom poslanju). Napisao je nebrojeno mnogo znanstvenih članaka iz područja patrističke teologije, ostalih aktualnih teoloških i ekumenskih tema, kao i iz života i duhovnosti Družbe Isusove. Mnoge druge knjige i članci čekaju skoru publikaciju. „Brian E. Daley je veliki poznavatelj povijesti patrističke teologije, ali jednako tako čovjek potpuno zauzet u životu i u poslanju Crkve, koji na primjeran način ujedinjuje znanstvenu strogost i strast prema Evanđelju“, istaknuo je kardinal Ruini u predstavljajući ovogodišnje dobitnike nagrade Ratzinger. 

Pomozite nam obnoviti Baziliku

Srce Isusovo, koje je „izvor svake utjehe“, kako molimo u litanijama, tješi nas i u ovoj situaciji i otvara put nade. Zahvaljujemo mu što od nas isusovaca nitko nije nastradao, tek manja ili veća uznemirenja zbog stresa ili potrebe preseljenja, jer su i više etaže u kući izvan upotrebe. No, zbog toga svega ne odustajemo! Štoviše, u zajedništvu sa svima vama, u zahvali onima koji su nam već iskazali podršku i pružili ruku suradnje, započinjemo obnovu naše Bazilike Presvetog Srca.

Ignacijev put

Godišnjak Ignacijev put je namijenjen našim prijateljima i dostupan je u tiskanom obliku.

Svi brojevi Ignacijevog puta →

Pratite nas

Povezane objave

Preminuo p. Ivan Fuček

Preminuo p. Ivan Fuček

Dana 12. siječnja 2020., u 12:30 sati, preminuo je blago u Gospodinu hrvatski teolog i pedagog, isusovac o. Ivan Fuček, u 94. godini života, 76. godini redovništva, i 65. godini svećeništva, okrijepljen svetim sakramentima i okružen subraćom u isusovačkoj zajednici na Fratrovcu.

Centar za integraciju izbjeglica – SOL

Centar za integraciju izbjeglica – SOL

U Hrvatskoj su 554 osobe dobile status izbjeglice. Zahvalni na zaštiti koju su dobili u našoj zemlji, oni žele naučiti hrvatski jezik, vlastitim rukama zarađivati i brinut za svoje obitelji te se s novim prijateljima nasmijati od srca. Na svom putu integracije u...

Emaus hrvatskih skolastika u Sloveniju

Emaus hrvatskih skolastika u Sloveniju

Prošla su dva mjeseca od posjete slovenskih skolastika (đakona) hrvatskim skolasticima… Nakon Uskrsa, skupina skolastika se uputila na uzvratni posjet subraći u Sloveniju.Uz posjetu subraći bila je to ujedno prilika za organizirati "Emaus" - izlet u trajanju od više...

Share This