Isusovac Hrvatske pokrajine Družbe Isusove p. Tomislav Špiranec postigao je doktorat iz teologije na Isusovačkom teološkom fakultetu Sveučilišta Santa Clara u Berkeleyu u Sjedinjenim Američkim Državama. Doktorsku disertaciju pod naslovom Vrline/paramitas: Sveti...