Doktorirao p. Tomislav Špiranec

Objavljeno: 5. svibnja 2018.

Isusovac Hrvatske pokrajine Družbe Isusove p. Tomislav Špiranec postigao je doktorat iz teologije na Isusovačkom teološkom fakultetu Sveučilišta Santa Clara u Berkeleyu u Sjedinjenim Američkim Državama. Doktorsku disertaciju pod naslovom Vrline/paramitas: Sveti Ignacije Loyolski i Santideva kao prijatelji na putu života obranio je 19. travnja 2018. pred četveročlanim povjerenstvom: dr. Eduardo Fernadez S.J. – mentor disertacije; dr. Ronelle Alexander s CAL Berkeley – za hrvatski kontekst teze; dr. David Gray sa Sveučilišta Santa Clara – za budizam; Hung Pham, S.J. – za ignacijansku duhovnost.

U doktorskom je radu proveo komparativno istraživanje o njegovanju vrlina u katoličkoj duhovnoj tradiciji i savršenosti (paramitas) u mahajanskoj budističkoj tradiciji, pod vidikom duhovnih potreba suvremene hrvatske mladeži. Usporedba je učinjena kroz istraživanje dva ključna teksta: Duhovnih vježbi Ignacija Loyolskog iz 16. stoljeća, Baska, katolika i utemeljitelja Družbe Isusove, te Put bodhisatve (Bodhicaryavatara) od Shantideve, indijskog mahajanskog monaha iz 8. stoljeća.

Iako se dvije tradicije radikalno razlikuju na razini doktrinarnih pretpostavki i konačnog cilja, dijele mnogo toga na razini prakse vrlina/savršenosti, koje pretpostavljaju zajednički, ljudski, biološko-intelektualni supstrat. Disertacija dokazuje da sinteza između Ignacija i Shantideve, s obzirom na njegovanje vrlina, može pomoći dubljem razumijevanju i razvijanju katoličke duhovnosti koja je intelektualno i bihevioralno izazovna, važna i uvjerljiva za suvremenu hrvatsku mladež.

Tomislav Špiranec rođen je 12. prosinca 1971. u Zagrebu. Filozofske i teološke studije završio je na Filozofsko-teološkom institutu i Filozofskom fakultetu Družbe Isusove u Zagrebu. Nakon novicijata u Splitu, radio je kao kateheta na Isusovačkoj klasičnoj gimnaziji u Osijeku i osnovnim školama u Bizovacu i Sarvašu. Na Isusovačkoj teološkoj školi u Berkeleyu završio je magisterij iz komparativne duhovnosti, a zatim i doktorat.

Pomozite nam obnoviti Baziliku

Srce Isusovo, koje je „izvor svake utjehe“, kako molimo u litanijama, tješi nas i u ovoj situaciji i otvara put nade. Zahvaljujemo mu što od nas isusovaca nitko nije nastradao, tek manja ili veća uznemirenja zbog stresa ili potrebe preseljenja, jer su i više etaže u kući izvan upotrebe. No, zbog toga svega ne odustajemo! Štoviše, u zajedništvu sa svima vama, u zahvali onima koji su nam već iskazali podršku i pružili ruku suradnje, započinjemo obnovu naše Bazilike Presvetog Srca.

Ignacijev put

Godišnjak Ignacijev put je namijenjen našim prijateljima i dostupan je u tiskanom obliku.

Svi brojevi Ignacijevog puta →

Pratite nas

Povezane objave

Nema pronađenih rezultata

Stranica ili pojam koji tražite ne postoji. Pokušajte ponovno sa svojom pretragom. S Božjom pomoću!

Share This