HRVATSKA POKRAJINA DRUŽBE ISUSOVE – CROATIAN PROVINCE OF THE SOCIETY OF JESUS

Puni naslov nove knjige P. Vidovića glasi Isus je Ja-jesam: Izabrane biblijske teme. Knjiga ima 476 stranica. Izdavač je Sveučilište u Zadru. Jedan od recenzenata knjige, prof. dr. sc. Stipe Jurič OP, s rimskog dominikanskog sveučilišta (P. S. Universitas a s. Thoma Aq. in Urbe), između ostaloga, napisao je o knjizi Isus je Ja-jesam sljedeće:

 „Hrvatska biblicistika i čitateljstvo s odobravanjem će primiti ovu knjigu ponajviše zbog relevantnosti teme u njenom prvom dijelu, a zatim zbog cijelog spektra biblijskih tema, njih čak četrnaest, u drugom dijelu knjige.

Prvi dio knjige, prema mojoj ocjeni, njezin je najbolji dio. Budući da kod nas nitko do sada nije sustavno obrađivao biblijski revelacijski izričaj Ja-jesam, koji je zapravo i u svjetskoj egzegezi premalo obrađivan, tekst ove knjige o tome predstavlja značajan znanstveni doprinos hrvatskoj biblicistici. Svoje opsežno djelo, u kojem pristupa biblijskim tekstovima sinkronijski i dijakronijski, autor je popratio odličnom i ažuriranom bibliografijom.

Knjigu preporučujem prije svega profesorima te studentima teoloških i drugih religijskih znanosti, osobito onima koji se bave biblijskom znanošću, zatim svima onima koji žele osvježiti svoje biblijske spoznaje budući da knjiga sadrži bogat izbor biblijskih starozavjetnih i novozavjetnih tema, naročito u drugom dijelu, koje je autor temeljito obradio, pomno prateći znanstvena kretanja u svjetskoj i domaćoj egzegezi.”

Share This