HRVATSKA POKRAJINA DRUŽBE ISUSOVE – CROATIAN PROVINCE OF THE SOCIETY OF JESUS

Nakon dvotjednog perioda kandidature i obavljenih trodnevnih duhovnih vježbi, 30. rujna je svoj novicijat u Družbi Isusovoj započeo novak-pater Matija Žugaj. Početak novicijata obilježen je jednostavnim obredom blagoslova i oblačenja redovničke odore te primanjem križa i knjižice redovničkih pravila. Time se p. Žugaj pridružio dvojici novaka koji su završili prvu godinu novicijata i započeli drugu.

Novicijat je pripravničko razdoblje života u Družbi Isusovoj. Traje dvije godine, a posvećen je upoznavanju duhovnosti i povijesti Družbe i, naravno, upoznavanju Boga i sebe samoga pred Bogom. Ima dosta vremena za molitvu, čitanje, zajednički rad pod vodstvom učitelja novaka, kao i za tzv. eksperimente. Eksperimenti uključuju upoznavanje života drugih isusovačkih zajednica i apostolskih djela, služenje bolesnicima i siromašnima, hodočašćenje, praktične kućanske poslove. Najvažniji eksperiment, koji se redovito obavlja u prvoj godini novicijata, jesu 30-dnevne ignacijevske duhovne vježbe u šutnji. Na koncu novicijata polažu se jednostavni, ali vječni zavjeti čistoće, siromaštva i poslušnosti u Družbi Isusovoj.

P. Matija Žugaj je u novicijat u Splitu stupio 15. rujna 2020. Rođen je 1985. u Slavonskom Brodu, a za svećenika Riječke nadbiskupije zaređen je 2010. godine. Do ovoga je ljeta bio župnik u Kraljevici. Ne događa se često da u novicijat stupaju već zaređeni svećenici – koji su prije djelovali u biskupijama – no ove godine su istodobno čak dvojica u novicijatu.

Share This