Hrvatska pokrajina Družbe Isusove - Croatian province of the Society of Jesus

Svećenici i braća

...vi možete doprijeti do onih fizičkih i duhovnih područja kamo drugi ne stižu ili im to teže uspijeva.

iz govora Benedikta XVI isusovcima (21. veljače 2008.)

Isusovac brat

Isusovačka braća su članovi Družbe Isusove čiji je poziv služiti Crkvi na način drugačiji od službi sakramenata. Isusovačka braća i svećenici zajedno žive u zajednicama i dijele isti život. Kao i svi isusovci, i isusovački brat polaže zavjete siromaštva, čistoće i poslušnosti.

Nakon novicijata isusovački brat najčešće prolazi kraću teološku formaciju. Ukoliko postoji za to potreba, omogućeno mu je da zadobije profesionalne vještine za širok spektar službi u pastoralu. Braća mogu proći formaciju za nastavnike, socijalne radnike, pastoralne suradnike, psihologe, medicinsku braću, davatelje duhovnih vježbi... Izbor službe se čini prema današnjim potrebama Družbe Isusove i Crkve.

Isusovac svećenik

Većina isusovaca su svećenici i spremni su služiti Crkvi na sve načine na koje svaki svećenik to čini - pomažući ljudima u pastoralu i slaveći s njima sakramente. Dok neki svećenici rade u župama, drugi su uključeni u animaciju duhovnih vježbi, predavanja, poučavanje ili pisanje, ili pak služe kao kapelani različitih grupa kao što je vojska, mladi, bolesnici itd.

Isusovački svećenik je službenik Božji koji ulazi u dijalog sa svijetom gdjegod ga Crkva treba. On također može biti odvjednik, akademik, profesor, psiholog, ekonomist, znanstvenik, voditelj duhovnih vježbi... Njegovo poslanje je, svugdje i uvijek, promicanje vjere u Isusa Krista i pravde koju ta vjera zahtjeva.