HRVATSKA POKRAJINA DRUŽBE ISUSOVE - CROATIAN PROVINCE OF THE SOCIETY OF JESUS

Molitva

Svi trebamo milost, inspiraciju i ljubav Božju kako bi ispunili svoj poziv koji nam Bog daruje. Preporučujemo u molitve sve naše isusovce, suradnike laike i svi koji nam pomažu u služenju. Pozivamo te da se priključiš s nama u našem radu, da moliš s nama i za nas, da sve što god činimo – u kontemplaciji i akciji – bude na službi i slavi Bogu.

Zahvalni smo na tvojim molitvama.