HRVATSKA POKRAJINA DRUŽBE ISUSOVE - CROATIAN PROVINCE OF THE SOCIETY OF JESUS

Doktorirao p. Tomislav Špiranec

Isusovac Hrvatske pokrajine Družbe Isusove p. Tomislav Špiranec postigao je doktorat iz teologije na Isusovačkom teološkom fakultetu Sveučilišta Santa Clara u Berkeleyu u Sjedinjenim Američkim Državama. Doktorsku disertaciju pod naslovom Vrline/paramitas: Sveti...