HRVATSKA POKRAJINA DRUŽBE ISUSOVE - CROATIAN PROVINCE OF THE SOCIETY OF JESUS

Magis Central Europe 2018.

Što je Magis? Magis Central Europe je Isusovački duhovni program za mlade iz cijelog svijeta od 18 do 35 godina, koji su zainteresirani za Isusovačku duhovnost. Riječ Magis je latinska riječ i može se prevesti na hrvatski kao „više“ „bolje“ „potpunije“. Sveti Ignacije...