Hrvatska pokrajina Družbe Isusove - Croatian province of the Society of Jesus

Duhovne vježbe u svakodnevnom životu

Isusovci su uvijek bili i uvijek jesu posvuda u Crkvi; i na najtežim i najistaknutijim terenima, na raskršćima ideologija, na prvim crtama bojišnice u društvenim sukobima, tamo gdje je oduvijek bilo i još uvijek ima sukoba između gorućih ljudskih potreba i vječne poruke Evanđelja.

papa Pavao VI. okupljenim isusovcima 32. GK (1974. god.)

Gdje? – Uz baziliku Srca Isusova, Palmotićeva 31

Kada? – Od 9. siječnja do 5. lipnja 2018.

 

Voditelj: P. Marijan Steiner SJ sa suradnicima

Prijave do 31. prosinca 2017. na e-mail adresu:

 

msteiner@ffrz.hr

Proslijedi