Hrvatska pokrajina Družbe Isusove - Croatian province of the Society of Jesus

Završetak 36. Generalne kongregacije

...u službi vjere i promicanju pravde...

iz 2. dekreta 32. Generalne Kongregacije

Obavijesti FFRZ-a

U subotu 12. studenoga članovi 36. Generalne kongregacije slavit će misu zahvalnicu u crkvi sv. Ignacija u Rimu.

Delegati će se skupiti na sveučilištu Gregorijana na proslavi, jer isti je dan 69. rođendan p. Generala. To naslućuje da je generalna kongregacija pri završetku. Međutim, formalno, generalna kongregacija još nije odredila svoj završetak. Delegati moraju glasovati da bi službeno završili kongregaciju. Nakon što budu glasovali, premjestit će se u kapelicu sv. Franje Borgije, u generalnoj kuriji, gdje će otpjevati "Te Deum" u znak zahvalnosti Bogu za obavljeni posao na 36. Generalnoj kongregaciji.

Proslijedi