Hrvatska pokrajina Družbe Isusove - Croatian province of the Society of Jesus

Misa Duha Svetoga ili "sveta euharistija uoči izbora"

Biti isusovac danas znači, premda grešnik, ipak biti pozvan biti Isusov drug, kao što je to bio sveti Ignacije.

iz 2. dekreta 32. Generalne Kongregacije

Obavijesti FFRZ-a

Na dan izbora budućeg generala, izbornici se sastaju na slavljenju euharistije; ponovo zazovu Duha Svetoga da bi ih nadahne u trenutku glasovanja, koje počinje odmah nakon celebracije.

Ove će godine misu slaviti p. James Grummer,  koji obavlja dužnost vikara Generalne Kongregacije nakon prihvaćanja odreknuća p. Nicolàsa, a do izbora novog vrhovnog poglavara. Početno upozorenje celebranta jasno izriče namjeru s kojom su se isusovci sastali: u ovoj svetoj godini, za vrijeme koje je cijela Crkva pozvana da živi milost i nježnost Božjeg milosrđa, pozvani smo da molimo bez prestanka Duha Svetoga  da potpomogne jedinstvo kršćana i da nam daruje hrabrost ići naprijed, na široko (pučinu), moleći za posredovanje naših blaženih mučenika, krštenih u krivi za ljubavi Kristovu i njegove Crkve.

Liturgija riječi jasno je obilježena centralnošću Duha Svetoga. U prvom čitanju svetog Pavla Korinćanima, apostol podsjeća da su brojni darovi milosti no uvijek je Duh sam koji djeluje. Konačno, "svatko dobiva darove da pokaže Duh u vidu dobra sviju". Što se tiče evanđelja, ono nas vodi u blagovalište, u trenutak u kojom su učenici ujedinjeni u molitvi.  Oni su u strahu, no Isus im se ukaza i reče: "Mir neka bude s vama". I dodao: "Primite Duha Svetoga".

Pozivamo vas dakle na molitvu, zajedno s članovima kongregacije, sveopćom molitvom kooja će se koristiti u ovoj koncelebraciji. Možete je pronaći ovdje [ENG].

Na kraju koncelebracije izbornici će se vratiti, u šutnji, u aulu u kojoj će, nakon posljednjeg upozorenja jednog od "asistenata ad providentiam", p. Lisberta D'Souza, počet glasovanje za izbor novog isusovačkog generala.

Proslijedi