Hrvatska pokrajina Družbe Isusove - Croatian province of the Society of Jesus

Značenje loga 36. Generalne kongregacije

Biti isusovac danas znači, premda grešnik, ipak biti pozvan biti Isusov drug, kao što je to bio sveti Ignacije.

iz 2. dekreta 32. Generalne Kongregacije

Obavijesti FFRZ-a

Logo 36. Generalne kongregacije nadahnut je govorom pape Franje isusovcima u crkvi Imena Isusova (Il Gesù) u Rimu 27. rujna 2014., prilikom 200. godišnjice ponovne uspostave Družbe Isusove. Sveti je Otac tada potaknuo isusovce na razlučivanje u ovim teškim vremenima kako bismo bili poslušni Božjoj volji te da "veslamo" s Gospodinom služeći Crkvi u svjetlu riječi koje je Isus uputio Petru: "Izvezi na pučinu..." (Lk 5,4)

Jedino nas razlučivanje čuva od iskorjenjivanja, od istinskog "zatajenja" srca, odnosno od sebičnosti, posvjetovljenja i gubitka našeg obzora – naše nade, a to je Isus, samo Isus...

Družbina lađa je bacana valovima amo-tamo i nema ničega iznenađujućega u tome. Čak je i Petrova lađa tome izložena od svojih početaka do danas. Noć i moći tame uvijek su u blizini. Veslanje umara. Isusovci moraju biti "hrabri i stručni veslači" (Pio VII., Sollecitudo omnium ecclesiarum): Veslajte onda! Veslajte, budite snažni, čak i uz suprotni vjetar! Veslajmo zajedno služeći Crkvi! Veslajmo zajedno!

Dok veslamo, a veslamo svi, pa čak i papa u Petrovoj lađi, moramo mnogo moliti i govoriti: "Gospodine, spasi nas! Gospodine, spasi svoj narod!" Gospodin će nas, iako smo ljudi male vjere, spasiti. Uzdajmo se u Gospodina! Uzdajmo se uvijek u Gospodina!

Monogram IHS predstavlja Družbinu lađu unutar Crkve. Plavo-zeleni valovi predstavljaju more koje nas poziva da njime plovimo, da izvezemo lađu na pučinu ploveći prema obzoru i krajnjim granicama. Križ predstavlja jedra u koja Duh Sveti puše kako bi nam pomogao u plovidbi. Smeđa boja monograma IHS upućuje na pečat koji je sveti Ignacije koristio u počecima Družbe te nas vraća korijenima i tradiciji naše originalne karizme. Plamen iznad križa predstavlja "plamen koji užiže druge plamenove" iz prethodne generalne kongregacije. Taj plamen bez prestanka gori iznad jarbola i rasvjetljuje nam put kako bismo Družbinu lađu "izvezli na pučinu" u skladu s našim načinom postupanja. Plamen je poput "stijenja što tek tinja", ali se na gasi te predstavlja našu molitvu koju u nama rasplamsava Duh Sveti: "Gospodine, spasi nas." Uzdajmo se uvijek u Gospodina, molimo kako nas potiče papa Franjo i odgovorimo njegovom pozivu - "veslajmo zajedno".

Logo su dizajnirali Pablo Fernández SJ (Čile), i Elías López SJ (Španjolska).

Proslijedi